Algemene Informatie

Het Natuurwetenschappelijk Genootschap NWGlogowerd opgericht in 1968.  Het huidige Genootschap is de opvolger van het Genootschap Minerva dat al bestond omstreeks 1900 en dat ophield te bestaan in 1965. De voornaamste activiteit van het Genootschap is het organiseren van voordrachten over (natuur)wetenschappelijke onderwerpen door hoogleraren en deskundigen van bedrijven of maatschappelijke organisaties. Verder wordt er ieder jaar een excursie georganiseerd.

De lezingen worden steeds gehouden  op de 2de maandag in de maanden oktober, november, januari, februari en maart.  De gelegenheid tot het stellen van vragen is dan direct na de lezing.  De lezingen duren circa 1 à 1,5 uur.

Het programma voor seizoen 2024/25 is in voorbereiding

De voordrachten worden aangekondigd op deze website, per Email en in lokale media. De bijeenkomsten staan open voor leden en hun partners.  U bent echter ook welkom is om een keer te komen luisteren/ kijken alvorens lid te worden.

De lezingen vinden plaatsen Het Schakelveld  aan de Witterhoofdweg 1 (de weg naar Witten) in Assen. Ter plekke is normaal gesproken voldoende parkeer gelegenheid.

Aanzicht van het entree Schakelveld:

De zaal is rond 19:30 uur geopend. In de ontvangst ruimte op de eerste etage is er gratis  koffie of thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten. De lezing in de zaal bij de ontvangstruimte  begint rond 20:00 uur. Er is verder geen pauze.

Mocht u suggesties voor lezingen of een excursie hebben of andere berichten aan het bestuur willen sturen klik hier.

Leden op excursie bij Intergas Coevorden op 16 mei 2023:

Leden op excursie  hier op bezoek bij de stuwwal van de Havelteberg op 17 mei 2022.

De header is een deel van de beroemde fresco van Raphael Sanzio: De school van Athene, zie verder:  https://nl.wikipedia.org/wiki/De_school_van_Athene

NWG-Assen is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer: 40045925