Algemene Informatie

Het Natuurwetenschappelijk Genootschap NWGlogowerd opgericht in 1968. We    bestaan dit jaar dus 50 jaar en hebben dat gevierd met een goed bezocht mini-symposium op 8 oktober in de Rabo-zaal van DNK.

Het huidige Genootschap is de opvolger van het Genootschap Minerva dat al bestond omstreeks 1900 en dat ophield te bestaan in 1965. De voornaamste activiteit van het Genootschap is het organiseren van voordrachten over (natuur)wetenschappelijke onderwerpen door hoogleraren en deskundigen van bedrijven of maatschappelijke organisaties.

De lezingen worden steeds gehouden  op de 2de maandag in de maanden oktober, november, januari, februari en maart van 20 tot 22 uur.

Tevens wordt er ieder jaar een excursie georganiseerd. Per seizoen vinden er 5 voordrachten plaats. De voordrachten worden aangekondigd in kranten en via Radio en TV Drenthe. De bijeenkomsten staan open voor leden en hun partners.

Als u interesse heeft bent u van ganser harte welkom om eens een lezing bij te wonen.

De lokatie waar de lezingen worden gehouden is met ingang van seizoen 2016/17 verplaatst naar het Schakelveld, Witterhoofdstraat 1 in Assen. Dit is de weg naar Witten en ligt circa 500 m voor de brug over de A28. Zie details op bijgevoegd kaartje:

schakelveld-lokatie

De (gratis) parkeergelegenheid bestaat uit 2 delen: een veld vlak voor de ingang en nog een groot veld even eerder aan de Witterhoofdweg bij het zwembad van Het Schakelveld.

De lezingen zijn op de 1ste etage, die ook te bereiken is met een lift.

Leden op excursie voorjaar 2018, hier bij Staatsbosbeheer bij Zwartemeer.

De header is een deel van de beroemde fresco van Raphael Sanzio: De school van Athene, zie verder:  https://nl.wikipedia.org/wiki/De_school_van_Athene

 

NWG-Assen is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer: 40045925