Algemene Informatie

Het Natuurwetenschappelijk Genootschap NWGlogowerd opgericht in 1968.  Het huidige Genootschap is de opvolger van het Genootschap Minerva dat al bestond omstreeks 1900 en dat ophield te bestaan in 1965. De voornaamste activiteit van het Genootschap is het organiseren van voordrachten over (natuur)wetenschappelijke onderwerpen door hoogleraren en deskundigen van bedrijven of maatschappelijke organisaties.

De lezingen worden steeds gehouden  op de 2de maandag in de maanden oktober, november, januari, februari en maart.  De gelegenheid tot het stellen van vragen is dan direct na de lezing.  De lezingen duren circa 1 à 1,5 uur.

Voor het programma van 2021/22 klik hier.

De voordrachten worden aangekondigd op deze website, per Email en in lokale media. De bijeenkomsten staan open voor leden en hun partners. Tevens wordt er ieder jaar een excursie georganiseerd.

De zaal is rond 19:30 uur geopend.  Bij de bar kiest eventueel uw koffie of thee  en daarna graag meteen doorlopen naar de zaal. De lezing  begint rond 20:00 uur en is er geen pauze meer.

De lezingen vinden plaatsen Het Schakelveld  aan de Witterhoofdweg 1 (de weg naar Witten) in Assen. Ter plekke is normaal gesproken voldoende parkeer gelegenheid.

Aanzicht van het entree Schakelveld:

Leden op excursie voorjaar 2018, hier bij Staatsbosbeheer bij Zwartemeer:

 

De header is een deel van de beroemde fresco van Raphael Sanzio: De school van Athene, zie verder:  https://nl.wikipedia.org/wiki/De_school_van_Athene

 

NWG-Assen is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer: 40045925