Algemene Informatie

Het Natuurwetenschappelijk Genootschap NWGlogowerd opgericht in 1968.  Het huidige Genootschap is de opvolger van het Genootschap Minerva dat al bestond omstreeks 1900 en dat ophield te bestaan in 1965. De voornaamste activiteit van het Genootschap is het organiseren van voordrachten over (natuur)wetenschappelijke onderwerpen door hoogleraren en deskundigen van bedrijven of maatschappelijke organisaties.

De lezingen worden steeds gehouden  op de 2de maandag in de maanden oktober, november, januari, februari en maart. We starten normaal rond 19:45 uur met de koffie, maar vanwege de coronamaatregelen zal daar tijdelijk van worden afgeweken en begint de lezing rond 20:15 uur en is er geen pauze meer.  De gelegenheid tot het stellen van vragen is dan direct na de lezing.  De lezingen duren circa 1 uur.

Voor het programma van 2021/22 klik hier.

De voordrachten worden aangekondigd op deze website, per Email en in lokale media. De bijeenkomsten staan open voor leden en hun partners. Tevens wordt er ieder jaar een excursie georganiseerd.

Zolang de corona maatregelen van toepassing zijn zal de toegang beperkt zijn tot max. 75 leden, die zich schriftelijk hebben aangemeld via deze website en voldoen aan de dan geldende corona eisen. De lezing zal tevens on line te volgen zijn, nader bericht hierover volgt.

Leden op excursie voorjaar 2018, hier bij Staatsbosbeheer bij Zwartemeer:

 

De header is een deel van de beroemde fresco van Raphael Sanzio: De school van Athene, zie verder:  https://nl.wikipedia.org/wiki/De_school_van_Athene

 

NWG-Assen is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer: 40045925