Algemene Informatie

Het Natuurwetenschappelijk Genootschap NWGlogowerd opgericht in 1968.  Het huidige Genootschap is de opvolger van het Genootschap Minerva dat al bestond omstreeks 1900 en dat ophield te bestaan in 1965. De voornaamste activiteit van het Genootschap is het organiseren van voordrachten over (natuur)wetenschappelijke onderwerpen door hoogleraren en deskundigen van bedrijven of maatschappelijke organisaties.

De lezingen worden steeds gehouden  op de 2de maandag in de maanden oktober, november, januari, februari en maart. Anders dan voorheen starten we rond 19:45 uur met de koffie en begint de lezing rond 20:15 uur en is er geen pauze meer.  De gelegenheid tot het stellen van vragen is dan direct na de lezing.  De lezingen duren circa 1 uur.

Voor het programma van 2019/20 klik hier.

De voordrachten worden aangekondigd op deze website, per Email en in lokale media. De bijeenkomsten staan open voor leden en hun partners. Tevens wordt er ieder jaar een excursie georganiseerd.

Als u interesse heeft bent u van ganser harte welkom om eens een lezing bij te wonen.

De lezingen worden gehouden in het Schakelveld gebouw aan de Witterhoofdweg 1 te Assen. Dit ligt de weg naar Witten, circa 500 m voor de brug over de A28.

Zie details op bijgevoegd kaartje:

schakelveld-lokatie

De (gratis) parkeergelegenheid bestaat uit 2 delen: een veld vlak voor de ingang en nog een groot veld even eerder aan de Witterhoofdweg bij het zwembad van Het Schakelveld.

Midden op de foto het entree van het Schakelveld gebouw, de lezingen zijn op de 1ste etage, die ook te bereiken is met een lift.

De zaal van het Schakelveld:

Leden op excursie voorjaar 2018, hier bij Staatsbosbeheer bij Zwartemeer:

 

De header is een deel van de beroemde fresco van Raphael Sanzio: De school van Athene, zie verder:  https://nl.wikipedia.org/wiki/De_school_van_Athene

 

NWG-Assen is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer: 40045925