Categorie archieven: Geen categorie

Klimaat onderzoek in de ijszee, hoe kleine algen een grote rol spelen in het klimaat onderzoek

Klimaatonderzoek in de ijszee: hoe kleine algen een grote rol hebben.

Jacqueline Stefels is docent en senior onderzoeker aan de universiteit van Groningen. Als bioloog doet zij al meer dan 30 jaar onderzoek aan de zee en hoe de ééncellige planten die daarin groeien een belangrijke rol spelen in het klimaat van de Aarde. De laatste 20 jaar is zij steeds meer onderzoek gaan doen in de poolgebieden. Aanvankelijk was dit vooral in de wateren rond Antarctica, maar in 2020 deed zij ook mee aan een grote internationale expeditie naar de Noordpool.

De Noordpool wordt wel de thermostaat van de Aarde genoemd. De opwarming gaat daar ca. vijf keer harder dan waar dan ook op Aarde, met als gevolg dat de ijsbedekking van de Arctische oceaan in snel tempo afneemt. Hoe zich dit in de toekomst gaat ontwikkelen is nog onzeker en dat is dan ook de aanleiding geweest om een expeditie naar de Noordpool te organiseren. De expeditie had tot doel om het zeeijs van de Noordpool gedurende 1 jaar te volgen. Na vele jaren van voorbereidingen vond de expeditie uiteindelijk plaats van oktober 2019 tot oktober 2020. Het zou de grootste polaire expeditie ooit worden.

In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke achtergrond van de expeditie, wat de plannen waren en wat ervan terecht is gekomen in een jaar waarin de wereld stil stond. Ook zal een overzicht gegeven worden van de Groningse bijdrage, zowel aan deze expeditie als aan andere expedities naar Antarctica.

“ChatGPT in Healthcare: threat or opportunity’’ (ChatGPT in de zorg: bedreiging of kans)

Thiago Ramos Grigio, anesthesioloog en onderzoeker bij het UMCG Pijncentrum zal de lezing geven in het Engels.

 Join us for a lecture where we’ll talk about ChatGPT and how it can be used in healthcare. We’ll explore the good things and the not-so-good things about using this technology in the health field.

Inhoud van de lezing.

What You’ll Learn1. What is ChatGPT?:

•        Understand the basics of ChatGPT and what it can do.

See how it can be helpful in changing how we talk about health.

2. Good Things about ChatGPT in Healthcare:

•        Learn how it can make it easier for people to learn about their health.

Find out how it can help doctors and nurses with their work.

See how it can give personalized health information.

3. Real Examples:

•        Hear about times when ChatGPT has been used well in healthcare.

Learn how it can be used to support and help patients.

4. Things to Think About:

•        Talk about the important choices we need to make when using ChatGPT in healthcare.

Understand concerns about privacy, fairness, and how clear it is when ChatGPT is used.

5. Let’s Talk!

•        Ask your questions and share your thoughts.

Work together to think of ways ChatGPT can be useful and any challenges we might face in the Netherlands

 

De ontdekking van de Melkweg

“De ontdekking van de Melkweg”

De 3e lezing van het NWG Assen vindt plaats op maandag 8 januari 2024 met als onderwerp:

“De ontdekking van de Melkweg” de heer drs. Jeffrey Bout.

“De Melkweg heeft vanaf een donkere plek een prachtig aanzicht. Al eeuwen wordt ze door de mens bewonderd en bestudeerd. Dit leidde tot vele ontdekkingen, ook gedaan door Nederlandse sterrenkundigen. De Melkweg bevat vele verhalen: over het leven van sterren, over bewegingen van stof en gas of over een zwart gat verborgen in het centrum. Onze aarde blijkt onderdeel uit te maken van dit immense en complexe systeem. En de Melkweg blijkt een eiland te zijn in een uitgestrekte kosmische oceaan. Het ontzag dat men in de oudheid al had voor de Melkweg is geheel terecht”.

Economie van waterstof: welke factoren bepalen de business case voor deze duurzame energiedrager?

Om de emissies van broeikasgassen omlaag te brengen wordt veel verwacht van  waterstof. Deze nieuwe energiedrager kan op vele manieren worden ingezet: in de industrie, het transport, de verwarming en de elektriciteitssector. Bij het gebruik van waterstof komt geen CO2 vrij, dus waterstof lijkt met recht de heilige graal van de toekomstige duurzame energievoorziening. Maar hoe zit het eigenlijk met de economie van waterstof? Hoe duur is het om waterstof te maken en waar hangen de kosten van af? Hoe rendabel is het om waterstof te maken en te gebruiken? Hoe kan de business case van waterstof worden verbeterd? Al deze vragen worden besproken in de inleiding door Machiel Mulder, hoogleraar energie-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de Wetenschappelijke Klimaatraad. Hij heeft in de afgelopen jaren met zijn collega’s diverse studies gedaan naar de economie van waterstof en gaat daar graag het gesprek over aan met de leden van NWG Assen.

Zie verder:  https://www.wtbe.nl/nieuws/waterstof-komt-er-aan-een-analyse-van-de-klimaatdoelstellingen/

Bron: evolutiegids.nl

Invloed voeding op healthy aging

Invloed voeding op healthy aging 9/3/2023
Lezing voor Natuurwetenschappelijk Genootschap, Assen, 9 oktober 2023; 20:00-22:00
De invloed van voeding op ‘healthy aging’ vanuit een evolutionair perspectief

Frits A.J. Muskiet

Ons functioneren kan slechts worden begrepen vanuit de evolutie. Met zijn ‘On the origin ofspecies’ leerde Darwin ons reeds in 1859 dat ‘aanpassen aan de omgeving’ noodzakelijk is voorde overleving van een soort. Kennis van onze Paleolithische omgeving is dan ook cruciaal omte begrijpen wie we zijn, hoe we ons (mis)gedragen en wat we hebben gegeten om ‘mens’ teworden.

In deze Paleolithische periode, die zich uitstrekt van 2,5 miljoen jaar geleden tot 10.000
jaar geleden, zijn onze hersenen gegroeid van zo’n 400 mL tot de ongeveer 1.400 mL van de huidige tijd. Steeds duidelijker wordt dat homo sapiens is voortgekomen uit het land-waterecosysteem, en dat we dit ecosysteem sinds de landbouw/veeteelt revolutie van 10.000 jaar geleden hebben verlaten. Het blijkt dat de nutriënten waar we momenteel de grootste tekorten aan hebben overvloedig aanwezig waren in het land-water ecosysteem van destijds. Een deelvan deze voedingsstoffen zijn de zogenaamde ‘hersen-selectieve nutriënten’. Deze nutriënten zijn niet specifiek voor hersenen, maar tekorten daarvan op het moment van hersenontwikkeling leiden tot permanente schade. Het betreft: de elementen jodium, selenium, ijzer, koper en zink, de vitamines A, D, folaat en B12, en de visolie vetzuren EPA en DHA. In deze lezing zal de
nadruk liggen op jodium, selenium en EPA/DHA, omdat deze in Nederland het meest lijken aangedaan. De moderne wetenschap benadert ‘voeding’ vooral vanuit de afzonderlijke nutriënten en het benodigde ‘bewijs’ draagt in deze discipline vele kenmerken van een utopie.

De mens eet slechts voedingsproducten (planten, dieren) die tevoren hebben geleefd en dus ook de samenstelling hebben van levende organismen. Slechts door het gehele leefmilieu van ook deze planten en de dieren te beschouwen komen we tot een goed beeld van hoe we functioneren. Onderzoek naar details om de gegevens vervolgens samen te voegen tot een geheel, gaat uit van de ‘maakbaarheid’ van onze fysiologie en kan geen betrouwbaar beeld scheppen. Onder de motto’s ‘om te heden te begrijpen moeten we het verleden kennen’ en ‘u bent wat u eet, maar u moet weer worden wat u at’ zal in deze lezing worden geprobeerd om ‘healthy aging’ te benaderen vanuit zowel een evolutionair perspectief als de (patho)fysiologie.

Muskiet, F. A. J. (2005). Evolutionaire geneeskunde U bent wat u eet, maar u moet weer
worden wat u at1. Ned Tijdschr Klin Chem Labgeneesk, 30(3), 163 184.  https://www.natuurdietisten.nl/files/PDF%20publicatie%20Muskiet%20dec%2005%20Ned%20Tijds%20klin%20Chem%20Labgeneeskn%20(2).pdf
Columns Frits Muskiet in het blad ‘Uitzicht’ (Moermanvereniging) https://www.mmv.nl/author/frits-muskiet/
Frits Muskiet werkte vanaf 1975 tot zijn pensionering in 2015 als klinisch chemicus in het
huidige Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Activiteiten lagen op het gebied vanpatiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Tevens was hij hoogleraar Pathofysiologie en Klinische Chemie bij de RUG-Farmacie en universitair hoofddocent bij de RUG-Geneeskunde. Na zijn pensionering en emeritaat bleef hij actief. Zijn interessegebied is zeer breed. De huidige belangstelling gaat vooral uit naar Leefstijl, Voeding en Evolutionaire Geneeskunde. Tot nu toe was hij betrokken bij zo’n 290 PubMed geregistreerde publicaties en 34 promoties aan de RUG.

Zijn geadopteerde motto is: “Nothing in Medicine makes sense except in the light of Evolution”
(Dobzhansky, 1900-1975).

Voor-inschrijving excursie naar Coatinc en Ecostyle

De excursie naar Coatinc in Groningen en Ecostyle in Oosterwolde vindt plaats op donderdag 4 april a.s.. Tussen de beide bezoeken zal er worden geluncht in een nabijgelegen restaurant.

De kosten worden voorlopig geraamd op circa €40,- pp (inclusief busvervoer en lunch).

Het maximum aantal deelnemers is 50 personen, waarbij de volgorde van inschrijving bepalend is voor de deelname. Op 15 maart hebben zich  38 leden aangemeld, dus ieder die zich al heeft aangemeld kan mee met de excursie.

Rond midden maart wordt de definitieve deelnemerslijst en de definitieve  kosten en het dagprogramma vastgesteld en krijgt u daarover een e-mail bericht.

Met partner of alleen?(vereist)

Excursie informatie 2023

Op dinsdag 16 Mei is de excursie dit jaar ’s morgens naar Wavin in Hardenberg en ’s middags naar Intergas in Coevorden.

Programma:

 • 8:15 uur aanmelden het parkeerterrein bij de Bontwever (aan de kant van het Asserbos)
 • 8:30 uur stipt vertrek met de bus naar Hardenberg
 • 9:30 aankomst bij Wavin, ontvangst met koffie.
 • Het programma bij Wavin bestaat uit twee delen:
  • Gezamenlijke introductie, daarna bezoek aan hun expositieruimte (ongeveer 1 uur)
  • Gevolgd door een bezoek aan 2 productie afdelingen
 • 12:00 vertrek naar Coevorden
 • 12:30 Lunch bij restaurant Talens.
 • 14:00 Vertrek naar Intergas in Coevorden.
 • 14:15 Bezoek Intergas: Introductie en bezoek productie faciliteit.
 • 16:30 Terugreis naar Assen

rond 17: 30 Assen.

 

Verslag van deze  excursie.

Onze excursie verliep geheel volgens de verwachting of zelfs meer dan dat. Alle 42 deelnemers waren keurig op de tijd bij de bus (die nu ook mooi op tijd kwam) en waren tegen 9:30 bij Wavin waar we met koffie en koek werden ontvangen. Na een veiligheids-inleiding werden we opgesplitst in 2 groepen.Twee fabricagehallen werden bezocht, een waar met het extrusieproces allerlei leidingappendages worden gemaakt en in een ander deel waar men met dit proces zowel grote en kleine kunststofleidingen fabriceert.

Na het fabrieksbezoek bezochten we Wavin’s academie, feitelijk een expositieruimte, met diverse video-presentaties en demonstraties over de werking van hun producten. Interessant was vooral hun flexibele waterafvoerputten, die zich aanpassen bij een wegverzakking en hun innovatieve methode om lekkende oude waterleidingsystemen te renoveren met het aanbrengen in-situ met kunststof liners.

Tegen 12 uur vertrokken we naar restaurant Talens in Coevorden voor een prima (luxe) lunch en was er daarna nog wat tijd om het centrum van Coevorden te bezoeken.

Ook bij Intergas werden we goed ontvangen in een fraai atrium waar de technisch directeur uitgebreid ons informeerde over o.a. de warmtepompen toepassingen en duidelijk zijn voorkeur liet spreken over de hybride uitvoering. Volledig elektrische warmtepompen (dus zonder gas) zou een onverstandig beleid zijn omdat dit erg duur is en grote gevolgen voor de stroomvoorziening zou geven.

Daarna werd een bezoek gebracht aan de productiehallen en de onderszoeks-afdeling. Er werden door onze leden veel vragen gesteld en plezierig was dat hun technisch directeur tijdens de rondleiding steeds aanwezig was om al die vragen te beantwoorden.

Rond 17:15 vertrokken we terug naar Assen. Het was een geslaagde dag, zoals bleek uit de vele reacties van onze leden, waarin veel nieuwe kennis en ervaringen werden opgedaan. Vooral dat deze twee innovatieve Drentsche bedrijven op gebied van milieu en de energietransitie een essentiële rol spelen was voor ons een eye opener.

foto’s van deze excursie:

Over Wavin

Wavin is Europees marktleider op het gebied van kunststof leidingsystemen. De naam Wavin komt van WAter en VINylchloride. Wavin werd in 1955 opgericht vanuit de Waterleiding Maatschappij Overijssel (WMO). Het bedrijf heeft vestigingen in 25 landen in Europa en ruim 5.500 medewerkers. Buiten Europa werkt Wavin met een netwerk van licentienemers, distributeurs en agenten. In 2014 bedroeg de jaaromzet € 1,4 miljard.

voor meer info klik hier 

Over Intergas

Intergas de grootste CV ketel fabrikant van Nederland en voortrekker op het gebied van hoge rendement en warmte pompen. Voor meer detail klik hier.

De opmars van virale infectieziekten via muggenbeten

De opmars van virale infectieziekten via muggenbeten: de noodzaak van monitoring, bestrijding, preventie en therapie. Deze lezing wordt verzorgd door mevrouw dr. Ir I. Rodenhuis-Zybert ( RUG)

Virale infectieziekten die via muggenbeten worden overgebracht, worden als een groeiende bedreiging beschouwd. Veel virussen, zoals dengue, chikungunya, Zika, West Nile en yellow fever, worden overgebracht door muggen en kunnen ernstige ziekteverschijnselen veroorzaken. Door klimaatverandering en de toenemende beweging van mensen en goederen over de hele wereld, kunnen deze ziekten zich steeds verder verspreiden naar nieuwe gebieden. Overheden, gezondheidsinstellingen en onderzoekers werken samen om effectieve methoden te ontwikkelen om de verspreiding van deze ziekten te voorkomen en te behandelen. Hoe kwetsbaar zijn we en welke maatregelen zijn er?