"Klimaatverandering, water en veiligheid"

“Klimaatverandering, water en veiligheid”

Aanvang: 20.00 ( 12 maart 2013 )

Spreker: Prof. dr. ir. P. Vellinga

Titel: “Klimaatverandering, water en veiligheid”

Klimaatverandering en de rol van menselijke activiteiten. Is het inderdaad zo controversieel en complex als we vaak lezen? Of is het net als met de gezondheidseffecten van roken. Daarbij duurde het uiteindelijk 40 jaar voordat wetenschappelijke kennis en beleidsmaatregelen breed werden geaccepteerd.

Pier Vellinga is ruim 25 jaar actief in onderzoek naar klimaatverandering en het maatschappelijke belang van kennis op dit gebied. In zijn lezing zal hij ingaan op de ontwikkeling over deze jaren. Hierbij krijgen ook de inzichten van de klimaatsceptici de aandacht. Vervolgens gaat het over de internationale politieke besluitvorming, vanaf 1989 tot vandaag. Waarom zijn de onderhandelingen op VN niveau volledig vastgelopen? Wat betekent de geringe voortgang hierin voor het klimaat van de toekomst? Heeft het nog zin de emissie van broeikasgassen zoals CO2 te beperken. Of moeten we inzetten op dijkverhoging, waterbeheer, en de koeling van huizen en steden. In hoeverre moeten we ons voorbereiden op een toename van natuurrampen en plagen? Wat kunnen we verwachten van landen als de Verenigde Staten, China, India en Brazilië? Wat betekent dat voor Nederland en Europa, voor ons onderzoek, voor beleid, voor investeringen en voor internationale samenwerking?
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.