Voedselveiligheid, de controle hierop en de pakkans

“Voedselveiligheid, de controle hierop en de pakkans”

Aanvang: ( 11 maart 2014 )

Spreker: Prof. dr. ir. M.A.J.S. van Boekel

Titel: “Voedselveiligheid, de controle hierop en de pakkans”

Samenvatting:

Er zijn een aantal begrippen van belang in relatie tot voedselproductie. Ten eerste gaat het om voedselzekerheid (is er genoeg voedsel beschikbaar), ten tweede voedselveiligheid (is het beschikbare voedsel veilig voor onze gezondheid) en ten derde voedselkwaliteit (wordt het aanwezige voedsel gewaardeerd). Er is ook een rangorde in deze begrippen: zonder voedselzekerheid heeft het geen zin om over veiligheid of over kwaliteit te spreken, en als voedsel niet veilig is zijn andere kwaliteitsaspecten niet meer van belang. Voedselkwaliteit is een moeilijk begrip. Eerst en vooral is het een samenspel tussen het voedsel en de consument, het is dus niet een eigenschap van het voedsel alleen. De moderne westerse consument is enerzijds veeleisend qua voedselkwaliteit, maar lijkt anderzijds ook vervreemd geraakt van zijn voedsel door de enorme complexiteit van voedselproductie. Het wordt als vanzelfsprekend gezien dat er altijd en overal voedsel is, maar in feite is het een tamelijk kwetsbare situatie. In de lezing zal een korte schets worden gegeven van de historie van de voedselproductie, de huidige situatie, en zal verder worden ingegaan op de grote uitdagingen van de toekomst, vooral vanuit het perspectief van voedselkwaliteit, maar ook rekening houdend met voedselzekerheid en –veiligheid.