Efficiency end Sustainability of Industrial Processes. A view from thermodynamics

“Efficiency end Sustainability of Industrial Processes. A view from thermodynamics”

Aanvang: 20.00 uur ( 11 februari 2014 )

Spreker: Prof. dr. ir. J. De Swaan Arons

Titel: “Efficiency end Sustainability of Industrial Processes. A view from thermodynamics”

Samenvatting:

De voordracht zal gebaseerd zijn op het boek met dezelfde titel dat in 2004 verschenen is bij CRCPress in New York en in 2010 zijn herdruk beleefde. In het volle besef dat thermodynamica voor velen een nachtmerrie is geweest zal kort en gehoorvriendelijk bij de voornaamste begrippen vereist voor deze avond worden stilgestaan. Speciale aandacht zal worden gevestigd op het uiterst nuttige begrip exergie, of available work zoals de Amerikanen het noemen, een begrip dat reeds door één van de grondleggers van de thermodynamica, Josiah Willard Gibbs zelf geïdentificeerd was, maar pas midden vorige eeuw tot practische toepassingen kwam. Met behulp van dit begrip wordt de thermodynamische efficiency gedefiniëerd en besproken voor een aantal industriele processen. In het tweede deel van de voordracht zal worden stilgestaan bij het vaak misbruikte begrip duurzaamheid. Aan de orde zullen komen begrippen als de Cycle of Life, de Ecological Footprint, EcoEconomics en Green Chemistry. Tenslotte zullen de voornaamste bevindingen van deze avond worden geïllustreerd aan de hand van een biomassa conversieproces.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.