Kernfusie en kernsplijting

“Kernfusie en kernsplijting”

Aanvang: ( 14 februari 2012 )

Spreker: Prof. dr. M.N. Harakeh

Titel: “Kernfusie en kernsplijting”

Samenvatting:

De wereld wordt geconfronteerd met verschillende problemen, die zullen resulteren in een acuut energieprobleem in de niet al te verre toekomst, tenzij er maatregelen worden genomen en iets wordt gedaan om schone en veilige manieren te vinden om energie te produceren. We hebben een toename van de vraag naar energie wereldwijd als gevolg van een toenemende wereldbevolking evenals de toenemende behoefte van ontwikkelingslanden die meer en meer energie gebruiken. Aan de andere kant hebben we afnemende olie- en gasvoorraden en een toenemende CO2-uitstoot, ook vanwege het gebruik van steenkool, die mogelijk rampzalige gevolgen voor het klimaat op aarde zou hebben. Relatief schone en veilige energiebronnen bestaan en sommige zijn nog in ontwikkeling, zoals zonne-energie, waterkracht, bio- en windenergie, maar die zijn niet voldoende om aan de behoeften van de mensheid voor energie op de lange termijn te voldoen. Hopelijk kan zonne-energie worden ontwikkeld tot een zodanig niveau dat het zou een groot deel van onze energie in de toekomst kunnen leveren. Ondertussen hebben we een overgangsperiode waarin kernsplijting en kernfusie de energie kan leveren om het gat in onze behoeften op de middellange termijn in te vullen. Kernsplijting is al gebruikt voor meer dan vijftig jaar. Die is echter geassocieerd met veiligheidsproblemen vanwege proliferatie, die kan leiden tot meer landen met kernwapens, en ook als gevolg van de drie verschrikkelijke ongevallen met kernreactoren. Verder is er het radioactief afval dat kan een groot probleem op de zeer lange termijn worden. Intussen is er onderzoek gaande om beide aspecten van de veiligheid en het probleem van radioactief afval aan te pakken door middel van de introductie van nieuw type kernreactoren: Generatie IV reactoren en versnellergedreven systemen (ADS=Accelerator-Driven Systems). Een project is al in ontwikkeling in België om een dergelijke ADS genaamd MYRRHA (Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications) te bouwen. Kernfusie is onderzocht voor ongeveer vijftig jaar en veel vooruitgang is geboekt. We zijn echter nog niet in een stadium waarin fusie kan worden gebruikt voor de productie van energie. Een groot internationaal consortium is gevormd om een test reactor te bouwen, de ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). De verschillende aspecten van het onderzoek naar deze nucleaire technieken worden gepresenteerd tijdens de voordracht.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.