Sex zit tussen de oren, maar hoe dan ?

“Sex zit tussen de oren, maar hoe dan ?”

Aanvang: 20.00 uur ( 11 januari 2011 )

Spreker: Prof. dr. G. Holstege

Titel: “Sex zit tussen de oren, maar hoe dan ?”

“Sex zit tussen de oren”

Zoals eenieder weet is seksueel gedrag in situaties waarin er sprake is van bedreiging of onrust niet goed mogelijk. De reden hiervoor is dat de hersenen volstrekte controle over seksueel gedrag hebben.
De hersenen hebben slechts twee doelstellingen:
1. Overleving van het individu;
2. Overleving van de soort.
Verdere doelstellingen hebben de hersenen niet. In het kader van de overleving van de soort zijn de overlevingskansen van de foetus geringer indien die wordt geboren in onveilige omstandigheden. Om die reden moet seksueel gedrag eveneens onder veilige omstandigheden plaatsvinden.
Voorbeelden van onveilige omstandigheden zijn concentratiekampen en dreigende oorlogssituaties. Het is bekend dat in concentratiekampen seks geen rol speelt, men houdt zich uitsluitend bezig met doelstelling 1, overleving van het individu.
Het onderzoek verricht in het UMCG in Groningen leverde resultaten op die geheel passen in het bovengeschetste beeld. Zowel bij mannnen als vrouwen blijkt een verlaging van het angstniveau onderdeel uit te maken van sexuele activiteit. Bij het onderzoek naar de hersenfunctie van vrouwen lijdend aanhypoactive sexual desire disorder(HSDD) bleek dat deze juist niet in staat zijn om het alertheids- of angstniveau zodanig te verlagen dat genieten en ondergaan van positieve seksuele gedragingen mogelijk is.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.