Hoe je met seismiek de ondergrond in kaart kunt brengen

Hoe je met seismiek de ondergrond in kaart kunt brengen”

Aanvang: 20.00 uur ( 11 november 2008 )

Spreker: Drs. P.H.A. Gerritsma

Titel: “Hoe je met seismiek de ondergrond in kaart kunt brengen”

Samenvatting:

Nationale overheden, wetenschappers en maatschappijen die delfstoffen willen ontginnen, zoals oliemaatschappijen, willen om diverse redenen weten hoe de ondergrond eruit ziet en wat de eigenschappen van de verschillende aardlagen zijn. Daarvoor worden geofysische methoden gebruikt waarbij metingen worden verricht aan het oppervlak van de aarde zoals van de zwaartekracht en electrische en magnetische velden. Geen van die metingen biedt de nauwkeurigheid waarmee de seismische methode eigenschappen van aardlagen in kaart kan brengen. Bij seismiek worden aan het aardoppervlak trillingen opgewekt die zich als golven door de ondergrond voortplanten en na reflectie ook weer aan het oppervlak geregistreerd worden (analoog aan radar en echodiagnostiek). Geïllustreerd zal worden welke golven er zoal kunnen voorkomen en hoe die kunnen worden gebruikt. Verder zal worden besproken wat de eigenschappen van bronnen en detectoren moeten zijn, hoe seismische acquisitie in de praktijk plaats vindt en hoe die zich moet aanpassen aan een grote verscheidenheid van omstandigheden (land, zee, wad, moeras, woestijn, stad etc.).
In tegenstelling tot radar en echodiagnostiek leveren de seismische gegevens niet rechtstreeks een beeld van de ondergrond op. Dit komt o.a. doordat seismische golven bij hun gang door de aarde bij elke laagovergang afbuigen. Verder treden er ook ongewenste verschijnselen op en bevatten de metingen de alomtegenwoordige “ruis”. Vandaar dat het verwerken van de seismische gegevens een prominente plaats inneemt in de proces volgorde: acquisitie – verwerking – interpretatie. Aan de hand van voorbeelden zal duidelijk worden gemaakt welke stappen er bij de verwerking zoal nodig zijn om het gewenste eindresultaat te bereiken. Dat resultaat is dan een 3-dimensionaal beeld van de verschillende lagen in de ondergrond plus van elke laag de geologisch interessante eigenschappen. Ook zal worden ingegaan op de recente ontwikkeling van 4D seismiek: door 3D seismiek over de tijd te herhalen kunnen we inzicht krijgen in het effect van olie en/of gas productie en kan worden nagegaan of er bij de productie olie en/of gas is achtergebleven.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.