Het klimaat in de afgelopen en komende 100 jaar

Het klimaat in de afgelopen en komende 100 jaar”

Aanvang: 20.00 uur ( 11 maart 2008 )

Spreker: Dr. Ir. P. Siegmund

Titel: “Het klimaat in de afgelopen en komende 100 jaar”

Samenvatting:

Door de stijgende concentratie van kooldioxide en andere broeikasgassen in de atmosfeer zal naar verwachting het klimaat op aarde veranderen. Zo’n klimaatverandering kan worden nagebootst met modellen van de circulatie van de atmosfeer en de oceanen. Deze modellen geven aan dat deze eeuw de temperatuur wereldwijd met 1 tot 4 °C zal stijgen. De afgelopen twintig jaar is de gemiddelde temperatuur op aarde geleidelijk aan hoger geworden. Dit is waarschijnlijk grotendeels het gevolg van het versterkte broeikaseffect. Waarom lijkt de kans klein dat het hier gaat om een natuurlijke variatie in het klimaat? En waarom denken we het klimaat honderd jaar vooruit te kunnen voorspellen, terwijl we niet eens in staat zijn een goede weersverwachting van twee weken vooruit te geven? Wat voor redenen hebben we om onze voorspellingen van het toekomstige klimaat te vertrouwen, en welke redenen bezorgen ons twijfel over hun juistheid? Wat zijn de minder goed begrepen aspecten van het klimaatsysteem, en hoe proberen we onze kennis op die gebieden te vergroten?

In de lezing wordt ingegaan op deze en andere vragen over het klimaat in de afgelopen en komende honderd jaar. Een belangrijk doel van de lezing is de toehoorders een genuanceerd beeld te geven over wat we weten en nog niet weten over de invloed van menselijk handelen op het klimaat.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.