Kunnen we leven maken in het lab?

Prof. Dr. Sijbren Otto, Rijksuniversiteit Groningen

Hoe leven kan ontstaan uit levenloze materie is een van de meest intrigerende vragen in de hedendaagse wetenschap. Na alle waarschijnlijkheid is het leven, zoals we dit nu op aarde kennen, zo’n 3.8 miljard jaar geleden spontaan ontstaan uit een soep van allerlei (an)organische verbindingen. Hoe dit ontstaan precies verliep is nog in hoge mate onduidelijk, doordat we nog erg weinig weten over de geochemische processen die zich zo lang geleden op aarde afspeelden. We weten echter wel steeds meer over hoe het leven nu functioneert, met name ook op moleculair niveau. Alle huidig bekende levensvormen rusten op drie pijlers: replicatie (organismen reproduceren zich continu), compartmentalisatie (organismen zijn afgescheiden van hun omgeving) en metabolisme (organismen zijn in staat materiaal en energie uit hun omgeving te gebruiken om interne processen in gang te houden). Kunnen we in het lab nieuwe vormen van leven maken door systemen te bouwen die deze drie pijlers in zich samenbrengen? En kunnen deze systemen verder evolueren? In deze lezing zal ik een overzicht geven van de uitdagingen die deze vragen met zich mee brengen en uitleggen hoe ver we inmiddels zijn gevorderd met het maken van leven.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.