Klimaat onderzoek in de ijszee, hoe kleine algen een grote rol spelen in het klimaat onderzoek

Klimaatonderzoek in de ijszee: hoe kleine algen een grote rol hebben.

Jacqueline Stefels is docent en senior onderzoeker aan de universiteit van Groningen. Als bioloog doet zij al meer dan 30 jaar onderzoek aan de zee en hoe de ééncellige planten die daarin groeien een belangrijke rol spelen in het klimaat van de Aarde. De laatste 20 jaar is zij steeds meer onderzoek gaan doen in de poolgebieden. Aanvankelijk was dit vooral in de wateren rond Antarctica, maar in 2020 deed zij ook mee aan een grote internationale expeditie naar de Noordpool.

De Noordpool wordt wel de thermostaat van de Aarde genoemd. De opwarming gaat daar ca. vijf keer harder dan waar dan ook op Aarde, met als gevolg dat de ijsbedekking van de Arctische oceaan in snel tempo afneemt. Hoe zich dit in de toekomst gaat ontwikkelen is nog onzeker en dat is dan ook de aanleiding geweest om een expeditie naar de Noordpool te organiseren. De expeditie had tot doel om het zeeijs van de Noordpool gedurende 1 jaar te volgen. Na vele jaren van voorbereidingen vond de expeditie uiteindelijk plaats van oktober 2019 tot oktober 2020. Het zou de grootste polaire expeditie ooit worden.

In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de wetenschappelijke achtergrond van de expeditie, wat de plannen waren en wat ervan terecht is gekomen in een jaar waarin de wereld stil stond. Ook zal een overzicht gegeven worden van de Groningse bijdrage, zowel aan deze expeditie als aan andere expedities naar Antarctica.