Een molecuul als elektrische stroomdraad

“Een molecuul als elektrische stroomdraad “

Aanvang: ( 10 november 2014 )

Spreker: Dr. Sense Jan van der Molen

Titel: “Een molecuul als elektrische stroomdraad “

Samenvatting:

Onze dagelijkse wereld kan goed worden beschreven met de zogenaamde ‘klassieke’ natuurkunde, d.w.z. de natuurkunde zoals die tot ongeveer 1900 werd gebruikt. Zo kan de elektrische stroom door een koperdraad worden gezien als een stroom van geladen deeltjes, elektronen, die van het ene naar het andere contact gaan. De vraag is echter wat er gebeurt als we de stroomdraad kleiner en kleiner maken. Zelfs zo klein dat de draad bestaat uit één molecuul of zelfs één atoom! Passen de elektronen dan nog wel door de draad? En zo ja, hoe? En ten slotte: kunnen we er dan ook wat mee? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, doen wij in Leiden experimenten met draden gemaakt van enkele atomen of van enkele moleculen. Als we die proeven willen begrijpen, blijken we niet meer toe te kunnen met de klassieke natuurkunde. We hebben een andere theorie nodig, waarin de elektronen niet alleen als deeltjes, maar ook als een soort golven worden beschreven. Dit is de zgn. kwantummechanica. In mijn verhaal zal ik een introductie geven in ons onderzoek en de interpretatie van onze resultaten. Hoewel het onderzoek dat wij doen heeft een fundamenteel karakter heeft, werkt het ook al toe naar mogelijke toepassingen. Zo zijn we in staat om de stroom door een molecuul ‘aan’ en weer ‘uit’ zetten. Daarmee hebben we een schakelaar die veel kleiner is dan de kleinste schakelaar op een computerchip! Ons werk is daarmee een voorbeeld van ‘nanowetenschap’ of ‘nanotechnologie’

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.