Biodiversiteit, strohalm in een veranderende wereld

“Biodiversiteit, strohalm in een veranderende wereld “

Aanvang: ( 12 januari 2015 )

Spreker: Prof. W. van der Putten

Titel: “Biodiversiteit, strohalm in een veranderende wereld “

Samenvatting:

De biodiversiteit in de bodem is enorm. Onder een vierkante meter grasland zitten al gauw meer dan tienduizend soorten bacteriën, schimmels, nematoden en andere micro- en macroscopische organismen. Dit bodemleven is voortdurend bezig met eten en gegeten worden, met als resultaat dat organische stof wordt afgebroken, ziekten worden onderdrukt en de diversiteit van vegetatie en van het bovengrondse leven wordt gereguleerd. Het bodemleven is daarom van groot belang voor het voortbestaan van onze samenleving, doordat het de basis vormt voor het in stand houden van de stofstromen en kringlopen in ecosystemen. Klimaatverandering heeft enorme invloed op ecosystemen. Het functioneren van locale gemeenschappen wordt veranderd door temperatuurstijging, veranderende patronen van regenval en door verandering van het koolstofdioxidegehalte in de atmosfeer. Recent onderzoek laat ook zien dat de leefgebieden van soorten verschuiven als gevolg van klimaatverandering. Veel soorten uit het zuiden komen tegenwoordig ook in Nederland voor. Deze soorten worden door areaalverschuiving vaak uit hun ecologische context gehaald, niet in de laatste plaats doordat hun areaalverschuiving onafhankelijk verloopt ten opzichte van die van hun natuurlijke vijanden en symbionten. Tijdens ons recente onderzoek hebben we aangetoond dat Zuid-Europese plantensoorten, die zich gedurende de laatste decennia succesvol in Nederland hebben uitgebreid, op dezelfde wijze ontsnapt zijn aan hun natuurlijke vijanden als invasieve exotische plantensoorten die van andere continenten afkomstig zijn. Tijdens extreme voorjaarsdroogtes, zoals we de laatste jaren vaker meemaken, kunnen de zuidelijke plantensoorten gebruik maken van de veranderende bodemomstandigheden, waardoor ze de vegetatie gaan domineren. De vraag is nu hoe de bodembiodiversiteit hierop gaat reageren: zullen de zuidelijke plantensoorten gaan woekeren, hoe lang doen ze dat en worden ze uiteindelijk tot normale proporties teruggebracht doordat de natuurlijke onderdrukking door het bodemleven zich gaat instellen?

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.