Nieuws / Berichten

Januari 2021

Helaas zijn we nu genoodzaakt om alle lezingen van dit seizoen te annuleren vanwege alle corona maatregelen.

Ledenvergadering  16-12-2020

Tijdens de ledenvergadering van  14 december 2020 is de begroting voor dit verenigingsjaar 2019 / 2020 goedgekeurd. Besloten is de contributie t.o.v. voorgaande jaar tijdelijk te halveren i.v.m de lagere uitgaven door het niet doorgaan van enkele lezingen tot nu toe.
Derhalve  wordt u verzocht de contributie van € 12,00  op het bankrekeningnummer  NL75ABNA 0439 5770 20 van het Natuurwetenschappelijk Genootschap Assen over te maken.

Tevens wordt u verzocht i.v.m. de automatisch verwerking, indien mogelijk, bij de afschrijving hetzelfde bankrekeningnummer te gebruiken als bij uw eerdere betaling.

Ouder nieuws:

– Vanwege de corona maatregelen heeft het bestuur besloten dit seizoen geen lezingen meer te organiseren. Wel is er van de eerste lezing door Prof. Zwitter over de corona app nu een Youtube versie beschikbaar (Klik-hier) , die u eventueel ook op uw TV kunt bekijken, door bij uw Youtube kanaal onder de Academie van Franeker te zoeken. 

 

Assen, 12 juli 2020

Van de voorzitter

Beste leden van het Natuurwetenschappelijk Genootschap – Assen

Een ongebruikelijk moment en manier om u op deze wijze te benaderen. Echter het bestuur heeft na intern overleg gemeend u op de hoogte te brengen van de beperkende mogelijkheden voor het houden van lezingen en eventuele excursie voor het komende seizoen. Dit alles in het kader van de maatregelen tegen verspreiding van het Covid-19 virus.
Zoals u zich wellicht kunt voorstellen zal het op onze vaste locatie – Het Schakelveld – niet mogelijk zijn om met het gebruikelijke aantal geïnteresseerden bij elkaar te komen zolang de 1,5 meter afstand regel nog van toepassing is. Dit geldt voor zowel de ruimte in de zaal, als ook bij de plek waar we elkaar graag ontmoeten en ons kopje koffie drinken.

In nauw overleg met Het Schakelveld zijn wij aan het onderzoeken op welke manier we u toch zoveel mogelijk van de lezingen kunnen laten meemaken. Hierbij denken wij aan maximaliseren van de toegang, aanmelding vooraf en eventueel digitale live uitzending.

Wij zullen u in september van de uitkomst op de hoogte stellen.

Intussen wens ik u mede namens het bestuur een goede zomer toe en vooral: blijf gezond

Henk Niezen
voorzitter NWG Assen

2. De excursie naar de kerncentrale in Lingen is vanwege de risico’s met het Corona virus tot nader orde uitgesteld.