Nieuws / Berichten

Assen, 12 juli 2020

Van de voorzitter

Beste leden van het Natuurwetenschappelijk Genootschap – Assen

Een ongebruikelijk moment en manier om u op deze wijze te benaderen. Echter het bestuur heeft na intern overleg gemeend u op de hoogte te brengen van de beperkende mogelijkheden voor het houden van lezingen en eventuele excursie voor het komende seizoen. Dit alles in het kader van de maatregelen tegen verspreiding van het Covid-19 virus.
Zoals u zich wellicht kunt voorstellen zal het op onze vaste locatie – Het Schakelveld – niet mogelijk zijn om met het gebruikelijke aantal geïnteresseerden bij elkaar te komen zolang de 1,5 meter afstand regel nog van toepassing is. Dit geldt voor zowel de ruimte in de zaal, als ook bij de plek waar we elkaar graag ontmoeten en ons kopje koffie drinken.

In nauw overleg met Het Schakelveld zijn wij aan het onderzoeken op welke manier we u toch zoveel mogelijk van de lezingen kunnen laten meemaken. Hierbij denken wij aan maximaliseren van de toegang, aanmelding vooraf en eventueel digitale live uitzending.

Wij zullen u in september van de uitkomst op de hoogte stellen.

Intussen wens ik u mede namens het bestuur een goede zomer toe en vooral: blijf gezond

Henk Niezen
voorzitter NWG Assen

Ouder nieuws:

De excursie naar de kerncentrale in Lingen is vanwege de risico’s met het Corona virus tot nader orde uitgesteld.

De volgende lezingen:

De lezingen voor het seizoen 2020-2021 zijn altijd op de tweede maandag van 5 wintermaanden: dus 12 oktober, 9 november, 11 januari, 8 februari en 8 maart.

De zaal is open vanaf  19:45 uur, er is bij ontvangst koffie/thee met cake. De lezing start om 20:15 uur en duurt circa een uur,  met uitloop van circa 0.5 uur voor o.a. vragen.