Nieuws / Berichten

Laatste nieuws

Vandaag maandagmiddag 12 oktober: kregen zojuist bericht door dat onze spreker van vanavond Prof. Andrej Zwitter mogelijk corona-verschijnselen heeft en we hebben nu helaas moeten besluiten de lezing tot nader orde uit te stellen.

Vanwege de laatste corona maatregelen leek het ons, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, niet verantwoord om een normale lezing te houden met de leden. Om deze reden verzorgen we nu een online presentatie, die u thuis op uw laptop,  I-pad of mobiele telefoon* kunt bekijken, door het eenvoudig aanklikken van de volgende link: https://youtu.be/DRVjO5mZw0E

Helaas is deze lezing wel éénrichtingsverkeer, maar als u tijdens de lezing toch vragen heeft kunt u dit kenbaar maken – via een email (info@nwg-assen.nl) of als dat lastig is – met een Whatsapp (liever dan bellen) naar 0648562662 en dan zullen we die vragen voor het eind van de presentatie aan de hr. Zwitter voorleggen.
U kunt ook van te voren vragen aanleveren die wij  aan de spreker kunnen doorgeven. Gebruik hiervoor het mail adres (info@nwg-assen.nl).

Tenslotte is het mogelijk om de hele lezing ook achteraf te bekijken via b.g. link op Youtube.

* Ook is het mogelijk de uitzending op uw TV te bekijken, via Youtube, door eerste boven getoonde link te activeren op je iPad of mobiele telefoon en daarna  het vierkantje rechtsboven in het beeld te activeren, nadat je de TV (met een Youtube app) hebt ingeschakeld.

Ouder nieuws:

  1. Assen, 12 juli 2020

Van de voorzitter

Beste leden van het Natuurwetenschappelijk Genootschap – Assen

Een ongebruikelijk moment en manier om u op deze wijze te benaderen. Echter het bestuur heeft na intern overleg gemeend u op de hoogte te brengen van de beperkende mogelijkheden voor het houden van lezingen en eventuele excursie voor het komende seizoen. Dit alles in het kader van de maatregelen tegen verspreiding van het Covid-19 virus.
Zoals u zich wellicht kunt voorstellen zal het op onze vaste locatie – Het Schakelveld – niet mogelijk zijn om met het gebruikelijke aantal geïnteresseerden bij elkaar te komen zolang de 1,5 meter afstand regel nog van toepassing is. Dit geldt voor zowel de ruimte in de zaal, als ook bij de plek waar we elkaar graag ontmoeten en ons kopje koffie drinken.

In nauw overleg met Het Schakelveld zijn wij aan het onderzoeken op welke manier we u toch zoveel mogelijk van de lezingen kunnen laten meemaken. Hierbij denken wij aan maximaliseren van de toegang, aanmelding vooraf en eventueel digitale live uitzending.

Wij zullen u in september van de uitkomst op de hoogte stellen.

Intussen wens ik u mede namens het bestuur een goede zomer toe en vooral: blijf gezond

Henk Niezen
voorzitter NWG Assen

2. De excursie naar de kerncentrale in Lingen is vanwege de risico’s met het Corona virus tot nader orde uitgesteld.