Nieuws / Berichten

Assen, 16 december 2021

Geachte leden,
 
op maandag 10 januari 2022 staat de derde lezing van het NWG Assen gepland.

In verband met de aangescherpte en verlengde covid-19 maatregelen tot 14 januari heeft het bestuur besloten deze lezing te annuleren.
Wij zullen de spreker mevrouw Jolanda Smit benaderen met het verzoek deze lezing zo mogelijk op een nieuwe datum te plannen.
De lezingen op 14 februari en 14 maart blijven nog staan.
 
Het bestuur van het NWG Assen wenst u fijne feestdagen en tot ziens in een gezond 2022.
namens het bestuur,

met vriendelijke groet,

Rieteke Broos-Munnik

secretaris NWG Assen

Assen 24 september 2021

Geachte leden van het NWG Assen,

De lezingen worden weer gehouden in het Schakelveld, Witterhoofdweg 1a in Assen. aanvang lezing 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Er is geen pauze.
.
Corona maatregelen
Bij het bezoeken van deze locatie bent u gehouden aan de geldende corona maatregelen ( vanaf 25 september). Dit betekent dat u bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs (vaccinatie-, herstel-, of testbewijs) moet tonen op uw mobiel of in een geprinte versie dat gescand kan worden met de coronascanner samen met uw identiteitsbewijs.
De controle vindt plaats door enkele van de bestuursleden bij de toegangsdeur onderaan de trap. Om hierbij te veel vertraging te voorkomen, vragen wij u wat ruimer van tevoren te arriveren. Helaas moeten wij bij een foutieve uitslag (rood) van de scanner de toegang weigeren.

Vervolgens kunt u via de aangegeven looproute langs de bar koffie of thee ophalen, deze neemt u mee naar de zaal. Uw jas kunt u ook meenemen of in de garderobe ( links) achterlaten. De garderobe rekken worden dan later naar de andere kant verplaatst.
Na afloop van lezing wordt u verzocht de locatie te verlaten.

De eerste lezing vindt plaatst op maandag 11 oktober om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Hiervoor ontvangt u een apart convocaat.
.
Jammer genoeg zal het sociale aspect van de bijeenkomsten nog wat achterwege blijven. Maar wij zijn blij weer te kunnen starten. Wij hopen u allen in grote getale en in goede gezondheid te ontmoeten in het komend seizoen.

met vriendelijke groet,

Bestuur NWG Assen.

Ouder nieuws:

– Vanwege de corona maatregelen heeft het bestuur besloten dit seizoen geen lezingen meer te organiseren. Wel is er van de eerste lezing door Prof. Zwitter over de corona app nu een Youtube versie beschikbaar (Klik-hier) , die u eventueel ook op uw TV kunt bekijken, door bij uw Youtube kanaal onder de Academie van Franeker te zoeken. 

Januari 2021

Helaas zijn we nu genoodzaakt om alle lezingen van dit seizoen te annuleren vanwege alle corona maatregelen.

Ledenvergadering  16-12-2020

Tijdens de ledenvergadering van  14 december 2020 is de begroting voor dit verenigingsjaar 2019 / 2020 goedgekeurd. Besloten is de contributie t.o.v. voorgaande jaar tijdelijk te halveren i.v.m de lagere uitgaven door het niet doorgaan van enkele lezingen tot nu toe.
Derhalve  wordt u verzocht de contributie van € 12,00  op het bankrekeningnummer  NL75ABNA 0439 5770 20 van het Natuurwetenschappelijk Genootschap Assen over te maken.

Tevens wordt u verzocht i.v.m. de automatisch verwerking, indien mogelijk, bij de afschrijving hetzelfde bankrekeningnummer te gebruiken als bij uw eerdere betaling.

Assen, 12 juli 2020

Van de voorzitter

Beste leden van het Natuurwetenschappelijk Genootschap – Assen

Een ongebruikelijk moment en manier om u op deze wijze te benaderen. Echter het bestuur heeft na intern overleg gemeend u op de hoogte te brengen van de beperkende mogelijkheden voor het houden van lezingen en eventuele excursie voor het komende seizoen. Dit alles in het kader van de maatregelen tegen verspreiding van het Covid-19 virus.
Zoals u zich wellicht kunt voorstellen zal het op onze vaste locatie – Het Schakelveld – niet mogelijk zijn om met het gebruikelijke aantal geïnteresseerden bij elkaar te komen zolang de 1,5 meter afstand regel nog van toepassing is. Dit geldt voor zowel de ruimte in de zaal, als ook bij de plek waar we elkaar graag ontmoeten en ons kopje koffie drinken.

In nauw overleg met Het Schakelveld zijn wij aan het onderzoeken op welke manier we u toch zoveel mogelijk van de lezingen kunnen laten meemaken. Hierbij denken wij aan maximaliseren van de toegang, aanmelding vooraf en eventueel digitale live uitzending.

Wij zullen u in september van de uitkomst op de hoogte stellen.

Intussen wens ik u mede namens het bestuur een goede zomer toe en vooral: blijf gezond

Henk Niezen
voorzitter NWG Assen

2. De excursie naar de kerncentrale in Lingen is vanwege de risico’s met het Corona virus tot nader orde uitgesteld.