Ere-leden

Ing. E.J. Weegink

Tijdens de jaarvergadering van 9 november 2015 is Eef Weegink, na 31 jaar als voortreffelijk penningmeester over de financien van de NWG te hebben gewaakt, met algemene stemmen benoemd tot erelid van ons genootschap. Eef is lid van het NWG sinds 1976, zat vanaf 1982 in het bestuur en werd in 1984 penningmeester.

Ir. B.D. Ronteltap.

Tijdens de vergadering van 12 september 1972 wordt Bob Ronteltap verkozen tot bestuurslid. Toen in de winter van 1982 de voorzitter plotseling overleed, werd op de bestuursvergadering van 27 april 1982 besloten Ir B.D. Ronteltap als voorzitter te benoemen. Hij bekleedt dit voorzitterschap tot in 1997, waarna hij nog een jaar bestuurslid is. Tijdens de jaarvergadering van 13 oktober 1998 treedt hij uit het bestuur en wordt met algemene stemmen tot erelid benoemd. De heer Ronteltap is overleden op 19 augustus 2019.

Ir. J. van Vliet

De heer van Vliet was 27 jaar bestuurslid van NWG, waarvan 18 jaar als secretaris. Hij heeft daarbij veel werk verricht bij de leden administratie, zoeken van sprekers en onderwerpen voor het jaarprogramma en afspraken met de sprekers. Verder was hij actief in de contacten naar buiten (radio en kranten) en het verzorgen van de excursies. In de ledenvergadering van 22 okt. 1996 werd hij benoemd als erelid. De hr. van Vliet is overleden 27 december 2010.

Dr. H.W. Mook

De Dr. Mook was samen met de Heer Gramsbergen de geestelijke vader van het Genootschap en stuwende kracht achter het geheel. Was aanvankelijk secretaris en later gewoon bestuurslid tot september 1980. Op de ledenvergadering van 9 september 1980 werd hij benoemd tot erelid. De heer Mook is overleden op 20 december 1989.