Aanmelding c.q. afmelden lidmaatschap van NWG-Assen

Lidmaatschap van NWG-Assen geldt per adresnummer. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld bij de ledenvergadering in november en is €24,-  per adres. De contributie dient na deze vergadering te worden overgemaakt op ABNAMRO rekening ter attentie van Natuurwetenschappelijk Genootschap Assen rekening-nummer NL75 ABNA 0439 5770 20

Voor de lezingen zelf (5 per seizoen) en de koffie / thee zijn er geen extra kosten. Nieuwe leden die na 1 januari lid worden hoeven geen contributie meer te betalen voor het lopende seizoen.

 

Aanmelden:

==============================================================

Afmelden: