Lid worden?

Aanmelding voor lidmaatschap van NWG-Assen

Lidmaatschap van NWG-Assen geldt per adresnummer. De contributie wordt jaarlijks vastgesteld bij de ledenvergadering in november en was vanwege de corona beperkingen afgelopen jaar tijdelijke gereduceerd van €24,-  naar €12,-.  De contributie dient na deze vergadering te worden overgemaakt op ABNAMRO rekening ter attentie van Natuurwetenschappelijk Genootschap Assen rekening-nummer NL75 ABNA 0439 5770 20