Lid worden?

Aanmelding voor lidmaatschap van NWG-Assen

Lidmaatschap van NWG-Assen geldt per adresnummer en bedraagt €24.- per jaar. Dit bedrag dient te worden overgemaakt op ABNAMRO rekening ter attentie van Natuurwetenschappijk Genootschap Assen rekening-nummer NL75 ABNA 0439 5770 20 voor 1 januari van het lopende seizoen.